مشتری گرامی، خواهشمنداست پس از درج اطلاعات اولیه، به هریک از موارد نصب و دانش فنی، آموزش و طرز برخورد کارشناس مربوطه از 1 تا 5 امتیاز دهید. شایان ذکر است، بالاترین امتیاز 5 و پایین ترین امتیاز 1 می باشد.