راهکارهای میز کار مجازی (VDI)

    VDI یا همان Virtuual Desktop Infrastructure، روشی است که سیستم عامل Desktop را می توان با هدف اینکه چندین سرور مختلف را به صورت همزمان روی یک سرور فیزیکی نصب و مستقلا اجرا کرد، استفاده می شود. تا قبل از اینکه VDI به شکل امروزی موجود ...

بیشتر بدانیم