همکاران تجاری

               Aimetis Letter 

              Certificate Promise and Digifort VMS 2016

              Genetec-Technote

 

   

 

              SeeTecCayuga-Technote

               OnSSI-Technote

                WP Bosch     ,     Bosch Certificate for Promise NVR     ,     Bosch Application Notes

               Axxonsoft-Technote

  

               Milestone-Technote     ,     Meilestone -Supporting Letter