مشتری گرامی، خواهشمنداست پس از درج اطلاعات اولیه، به هریک از موارد نصب/دانش فنی، آموزش، طرز برخورد، کیفیت خدمات و زمان ارائه خدمات کارشناس مربوطه از 1 تا 5 امتیاز دهید. شایان ذکر است، بالاترین امتیاز 5 و پایین ترین امتیاز 1 می باشد.