شرکت نگاره، ارائه دهنده تجهیزات و راهکارهای ذخیره سازی و پشتیبان گیری اطلاعات، از جمله شرکت های با سابقه فعالیت طولانی و شایسته در این حیطه می باشد. تحقیق و بررسی مداوم پیرامون تجهیزات و فناوری های روز دنیا در زمینه ذخیره سازی اطلاعات، جهت بالا نگاه داشتن کیفیت خدمت رسانی به مشتریان، همواره از اصول این شرکت بوده و این امر موجب برقراری ارتباط پایدار و بلند مدت با مشتریان عزیز شده است.

 

واحدهای فروش و فنی شرکت نگاره با بهره گیری از نیروهای متخصص، کارآزموده و مسئول، طی فرآیندی به شرح زیر، سعی در ارائه خدمات به صورت اختصاصی، با کیفیت و سریع به مشتریان را دارند.

  • برگزاری جلسه با حضور کارشناس فروش، جهت معرفی تجهیزات و همچنین نیازسنجی سایت مشتری.
  • آماده نمودن طرح فنی توسط کارشناس فنی بر اساس نیازسنجی صورت گرفته.
  • برگزاری جلسات تکمیلی با حضور کارشناسان فنی و فروش، جهت ارائه طرح فنی و توضیحات تکمیلی پیرامون تجهیزات به مشتری.
  • رضایت سنجی از مشتریان پس از نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات، در جهت بهبود کیفت خدمات و تداوم رضایتمندی مشتریان.
  • ارائه خدمات گارانتی تجهیزات، شامل تعویض دستگاه معیوب با دستگاه نو توسط کمپانی سازنده، بدون اخذ هزینه در دوره گارانتی به مدت 36 ماه.
  • ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات، پس از پایان دوره گارانتی، شامل تأمین قطعه با اخذ هزینه به مدت پنج سال.
  • ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات، طی قرارداد پشتیبانی سالیانه، پس از پایان دوره گارانتی.
  • پیشنهاد ارزیابی کارکرد تجهیزات و نیازسنجی مجدد، جهت مشتریانی که تجهیزات آنها قدیمی بوده و از رده خارج شده، به منظور ارائه تجهیزات به روز با فناوری جدید.

 

 

راهنمای نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات:

 

 

 

دستورالعمل های مرتبط با خدمات پس از فروش شرکت نگاره: