راهکارهای یکپارچه Hyper Converged Infrastructure

فراهمگرایی (Hyper-Converge) یک نوع زیرساخت با معماری نرم‌افزار محور است. این زیرساخت منابع رایانش، ذخیره‌سازی، شبکه‌بندی، مجازی‌سازی و دیگر فناوری‌ها را از آغاز در قالب یک سخت‌افزار که توسط یک فروشنده واحد پشتیبانی می‌شود، ...

بیشتر بدانیم