تلفن :  88746805 (21) 98+

فکس:  88746807 (21) 98+

ایمیل:  info@negarehia.com 

آدرس:  تهران، خیابان مطهری، بعد از چهارراه مفتح، پلاک 161 

کد پستی:  1576638635